Inhoud handleiding

Deze handleiding beschrijft hoe het wachtwoord voor het Windows en Google moet worden gewijzigd. De handleiding geldt alleen voor medewerkers. 

Algemene opmerkingen

 • Het wachtwoord kan alleen op school worden gewijzigd. 

 • Het wachtwoord voor Windows is gekoppeld aan het wachtwoord van het Google account. Als je het wachtwoord voor Windows wijzigt, verandert het wachtwoord van je Google account ook. 

Stappen

 • Meld je aan op een computer op school

 • Kies na het aanmelden ctrl + alt + del

  • Kies voor de optie wachtwoord wijzigen

 • Kies een nieuw wachtwoord en bevestig dit. 

  • Let op! We stellen eisen aan de complexiteit van het wachtwoord. 
   Zie de toelichting hieronder

 • Het Windows en Google wachtwoord zijn nu gewijzigd

 • Ook het Zermelo account is gekoppeld.Eisen complexiteit wachtwoord.

Aan het wachtwoord worden de volgende complexiteitseisen gesteld: 

 • Minimaal 8 karakters

 • De gebruikersnaam mag niet niet het wachtwoord voorkomen

 • Het wachtwoord moet minimaal drie van de volgende vier categorieën karakters bevatten

  • Hoofdletter

  • Kleine letter

  • Getal 0 t/m 9

  • Bijzonder karakters: ~!@#$%^&*_-+=`|\(){}[]:;"'<>,.?/

 • Het wachtwoord mag niet te veel lijken op een voorgaand wachtwoord.


Voorbeeld

Goed wachtwoord: 1250Telefoon

 • Het is langer dan acht karakters

 • Het wachtwoord bevat niet de naam van het account

 • Het wachtwoord bevat drie van de vier verplichte karakters

  • Een getal 

  • Een hoofdletter

  • Een kleine letter