Deze toelichting is voor leerlingen en personeel.


Het komt voor dat leerlingen tijdelijk geen eigen Chromebook of laptop hebben, bijvoorbeeld omdat deze nog in bestelling is, ter reparatie is aangeboden. 


Als je een contract hebt met de Rent-Company dan krijg je in geval van schade of verlies een Chromebook te leen. Als je geen contract (meer) hebt met de Rent Company kan je in uitzonderlijke gevallen ook een Chromebook lenen.


Wat moet er gebeuren? 

We hebben een beperkt aantal Chromebooks beschikbaar voor de uitleen. Verder is het voor ons lastig om een inschatting te maken van de individuele situatie van de leerling. Een aanvraag voor een leen-chromebook verloopt daarom via de Teamleider. De teamleider kan in overleg met systeembeheer bepalen wat de mogelijkheden zijn.


Als toestemming is gegeven. Kan er een afspraak gemaakt worden met de Servicedesk.