Toelichting

We nemen iedere jaar kijk en luistertoetsen af. In deze procedure beschrijven we hoe we dit organiseren


Hoe is de toets georganiseerd

 • De examensecretaris is eindverantwoordelijk en kan, waar nodig, aanwijzingen geven. Vragen en wensen worden in principe gericht aan de examensecretaris
 • We gebruiken Woots voor de kijk en luistertoetsen
 • Leerlingen maken gebruik van hun eigen Chromebook of laptop


Voorbereiding

 • Leerlingadministratie bestelt de toetsen
 • De roostermakers maken het rooster voor de toetsen
 • Systeembeheer zet de toetsen (met wachtwoord) klaar (zie de toelichting hieronder)
 • De teamleiders bereiden de afname van de toetsen voor met de docenten
 • De teamleiders zorgen voor begeleiding van de docenten voor en tijdens de toets (zie de toelichting hieronder)


Afname van de toetsen

 • Systeembeheer helpt de leerlingen met opstarten van de toets.
 • Systeembeheer zet 3 setjes Chromebooks met headset in ieder lokaal waar een toets wordt afgenomen
 • Eén of meer ervaren docenten helpen de collega's bij eventuele opstartproblemen (zie de toelichting hieronder)


Afronding

 • Na de toetsen vindt een evaluatie plaats. Stuur vragen of opmerkingen naar de examensecretaris. Deze worden meegenomen in de evaluatie


Bijzonderheden en toelichting

Vraag: Waarom ondersteunen docenten de docenten tijdens de afname van de toets?

Docenten die ervaring hebben met het afnemen van deze toesten begeleiding collega's voor en tijdens de toets.
Systeembeheer zorgt dat de leerlingen technisch op weg worden geholpen.

Waarom doen we dat zo?
Veel leerlingen maken gebruik van hun eigen Chromebook of laptop. Dit werkt meestal goed, maar soms moeten we helpen. Het gaat gaat vaak om grote groepen van 90 tot 100 leerlingen. Systeembeheer heeft de handen vol tijdens de opstartfase van de toetsen. 


Waarom zet systeembeheer de toetsen klaar?

Technische gezien kan een luistertoets ook door docenten worden klaargezet. De toetsen moeten echter op een eenduidige manier worden aangemaakt. We hebben er daarom voor gekozen dat systeembeheer dit doet.